Τελευταία Νέα
© Copyright Pireas Plus

Πρόσκλησεις-Προκηρύξεις

Η ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκπόνηση μελέτης...

Η ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ»....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου σε Περιοχή του Ν. Φαλήρου (Κύρια Μελέτη και...

Διακήρυξη για το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της από 20/05/2022 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Προμελέτη για την Βιοκλιματική Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Ακτής...