Τελευταία Νέα
© Copyright Pireas Plus

Αθηναϊκή Ριβιέρα 1.Αστικός Περίπατος

Αθηναϊκή Ριβιέρα 1.Αστικός Περίπατος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταξύ των: Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Πειραιά» & Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Κατεβάστε την σύμβαση εδώ