Τελευταία Νέα
© Copyright Pireas Plus

Διοικητικό Συμβούλιο

Μώραλης Ιωάννης (Πρόεδρος)

Καρύδης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)

Βασιλοπούλου Γιολάντα (Διευθύνουσα Σύμβουλος)

Τσιρίδης Γεώργιος (Εκτελεστικό Μέλος)

Μέλη:

Μοραντζής Αντώνιος

Μπουρδάκου Κυριακή

Σοφιανόπουλος Εμμανουήλ

Σκιαθίτης Κωνσταντίνος

Γέμελος Νικόλαος