Τελευταία Νέα
© Copyright Pireas Plus

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταξύ των: Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Πειραιά» & Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Κατεβάστε την σύμβαση εδώ