Τελευταία Νέα
© Copyright Pireas Plus

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μελέτης «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Δημοτικών Ακινήτων και δήλωση αυτών στο Ε9 και το κτηματολόγιο».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μελέτης «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Δημοτικών Ακινήτων και δήλωση αυτών στο Ε9 και το κτηματολόγιο».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Δημοτικών Ακινήτων και δήλωση αυτών στο Ε9 και το κτηματολόγιο».

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ