Τελευταία Νέα
© Copyright Pireas Plus

Ίδρυση

Quisque fermentum velit erat

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Πειραιά ιδρύθηκε με σκοπό την αξιοποίηση της αναπτυξιακής δυναμικής των πολιτών του Πειραιά.

Λαμβάνοντας υπόψη το νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας, ο Δήμος Πειραιά ως το πρώτο λιμάνι της χώρας και το δεύτερο σημαντικότερο Μητροπολιτικό κέντρο μετά την Αθήνα, οφείλει να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις προκλήσεις που εμφανίζονται.

Στόχος είναι η άσκηση αναπτυξιακών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις για τις προκλήσεις και ανάγκες της εποχής, αντλώντας από την εμπειρία και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, αλλά και από τη δημιουργικότητα όλων των κοινωνικών δυνάμεων: του κόσμου της γνώσης και της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της εργασίας, των οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Έτσι, ο Πειραιάς αναδεικνύεται ως επιχειρηματικό (ναυτιλιακό, εμπορικό) και τουριστικό μητροπολιτικό κέντρο διεθνούς αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, υπό συνθήκες αστικής βιωσιμότητας (πολεοδομικής, συγκοινωνιακής, περιβαλλοντικής, ενεργειακής), γαλάζιας ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Σκοπός του Αναπτυξιακού Οργανισμού

Να αποτελέσει αναπτυξιακό βραχίονα του Δήμου Πειραιά και των υπηρεσιών της σύμφωνα με τον θεσμικό και αναπτυξιακό της σκοπό.

Να παρέχει τεχνική υποστήριξη στις διευθύνσεις της Περιφέρειας τόσο σε μελετητικό όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο.

Να προσελκύσει και να διευκολύνει αναπτυξιακές επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Να προωθήσει και να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση του Δήμου.

Να συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των παρεχόμενων, προς τους πολίτες, υπηρεσιών.