Τελευταία Νέα
© Copyright Pireas Plus

Από τη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος C4TALENT για την απορρόφηση νέων ταλέντων και επιχειρηματιών

Από τη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος C4TALENT για την απορρόφηση νέων ταλέντων και επιχειρηματιών

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη συνάντηση ULG (Urban Local Group) του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πειραιά, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος C4TALENT για την απορρόφηση νέων ταλέντων και επιχειρηματιών. Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η διερεύνηση τρόπων αποτροπής της εκροής νέων ταλέντων και επιχειρηματιών από τον Πειραιά, μέσω της στήριξης και ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας. Συμμετείχαν φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο επιστημονικός διευθυντής από το εργαστήριο Blulab του Δήμου μας και δύο πολιτικοί μηχανικοί και μελετητές. Επίσης, τίμησαν ως με την παρουσία τους εκπρόσωποι από το Δήμο Πειραιά και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό.

Θέματα και Προβλήματα που Αναλύθηκαν

  1. Έλλειψη Πρόσβασης σε Χρηματοδοτικά Εργαλεία
  • Πολλοί νέοι επιχειρηματίες και startups αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση αρχικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους ιδεών. Η έλλειψη επαρκών χρηματοδοτικών εργαλείων περιορίζει την ικανότητά τους να προχωρήσουν σε βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες..
  • Συζητούμενες Λύσεις: Ανάπτυξη τοπικών προγραμμάτων χρηματοδότησης, δημιουργία συνεργασιών με τράπεζες και επενδυτικούς φορείς, και προώθηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων προς τους νέους επιχειρηματίες.
  1. Περιορισμένες Δεξιότητες και Εκπαίδευση
  • Η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη και επιτυχία των νέων επιχειρηματιών. Η περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια καθυστερεί την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων.
  • Συζητούμενες Λύσεις: Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε συνεργασία με πανεπιστήμια και επαγγελματικούς φορείς, προσφορά δωρεάν ή επιδοτούμενων εκπαιδευτικών ευκαιριών και προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
  1. Έλλειψη Υποστηρικτικών Δικτύων και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης
  • Οι νέοι επιχειρηματίες συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε δίκτυα υποστήριξης και καθοδήγησης από έμπειρους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, κάτι που περιορίζει τις δυνατότητες τους για ανάπτυξη και επιτυχία.
  • Συζητούμενες Λύσεις: Δημιουργία mentoring προγραμμάτων, ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων, και διοργάνωση τακτικών συναντήσεων και εργαστηρίων για την ανταλλαγή εμπειριών και συμβουλών.

Στο πλαίσιο του ulg, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις υφιστάμενες δράσεις του δήμου Πειραιά, όπως το κέντρο νεοφυών επιχειρήσεων και το κέντρο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, ενημερώθηκαν για τον 9ο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά με τους αναδόχους της νέας Δράσης στήριξης της ανάπτυξης σε συστάδες επιχειρήσεων της γαλάζιας οικονομίας. Οι εγγραφές για τον διαγωνισμό είναι ακόμη ανοικτές και μέχρι το τέλος Ιουνίου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Συμπεράσματα και Επόμενα Βήματα

Το ULG Meeting αποτέλεσε μια σημαντική πλατφόρμα για την ανάλυση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες στον Πειραιά. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών, των επιχειρηματικών φορέων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν τη δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων εργασίας για την εφαρμογή των συζητούμενων λύσεων και τη διοργάνωση επόμενων συναντήσεων για την παρακολούθηση της προόδου.

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα:

Facebook: Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Πειραιά Piraeus Plus

linkedin: Urban cities for talent

Site: Urbact C4Talent